Sigorta sistemi kolaylaşıyor

Hükümet, sosyal güvenlikte 2023'e sigorta kapsamını genişletecek, bütçeden yapılan transfer oranını azaltacak yol haritasını hazırladı.


15

Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre; Sosyal güvenlikte aktüeryal denge gözetilerek sistemin uzun dönemli mali sürdürülebilirliği temel amaç olacak.

Geçen yıl Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan bütçe transferleri oranının GSYİH'ye oranı yüzde 4'ten yüzde 3.2'ye çekilecek. Bugün yüzde 82.9 olan prim tahsilat oranı yüzde 88.1'e, sosyal sigorta kapsamı yüzde 85.6'dan yüzde 92'ye çıkarılacak.

25

Bu hedefe ulaşmak için sosyal sigorta prim tabanı genişletilecek. Denetimler yoluyla etkinleştirilen sisteme girişim de kolaylaşacak. Prim borçlarının takip ve tahsilatı etkin bir şekilde uygulanarak prim gelirlerinin artırılması sağlanacak.


35

KAYITDIŞIYLA MÜCADELE

Kamu ve özel sektörde esnek istihdam imkânları artırılacak. Bu kapsamda çalışanların kayıt altına alınmasında kolay işverenlik uygulamaları yaygınlaştırılacak. İstihdam teşviklerine ilişkin etki değerlendirmesi yapılacak, sade ve etkin bir yapı oluşturulacak.

45