Asya’nın trilyon dolarlık sağlık koruma açığı artıyor

GÜNDEM - 08 Ekim 2018, 12:47

Reasürans devi Swiss Re'nin son raporuna göre Asya'daki sağlık koruma açığı 2017 yılında 1,8 trilyon ABD doları olarak gerçekleşti ve 40 milyon hane halkını etkiledi.

 

Swiss Re'nin “Asya'nın Sağlık Koruma Açığı: Daha büyük esneklik için içgörü” başlıklı rapor, “öngörülemeyen doğrudan tıbbi harcamalardan kaynaklanan mali stresden kaçınmak için gerekli sigorta kapsamı miktarı” olarak tanımlanan açığı açıkladı. 

Çalışmada 12 Asya pazarında sağlık koruma açığı karşılaştırıldı. Bunlar Çin, Hong Kong, Hindistan, Endonezya, Japonya, Malezya, Filipinler, Singapur, Güney Kore, Tayland, Tayvan ve Vietnam. En büyük sağlık koruma açığı Çin'de (805 milyar ABD doları) ve Hindistan'da (369 milyar ABD doları) oldu. Bu, her iki ülkenin de büyük nüfusları ve düşük düzeyde satın alınabilirliklerinden kaynaklandı. Her iki ülke de cepten yapılan harcamalar yüksek bir orana sahip. Hindistan'da yaklaşık% 65 ve Çin'de% 30 civarında. Bunlar dünya genelinde% 10 ila% 14 arasında olan olgun pazarlardan daha yüksek. Buna ek olarak, Çin ve Hindistan, Asya'da toplam 32 milyon hanehalkını etkileyen toplam tedavi dışı vakaların dörtte üçünü temsil ediyor.  

Swiss Re raporuna göre, gelişmekte olan ülkelerdeki gençlerin diğer yaş gruplarından daha yüksek bir finansal stresle karşı karşıya kaldıklarını ve aradaki farkın yarısından fazlasının (% 53) 18 ila 40 yaşındakilere atfedilebileceği belirtildi. Muhtemelen sigorta ihtiyacının daha düşük düzeyde anlaşılmasından dolayı, bu yaş grubunda daha düşük satın alma oranlarına yol açıyor. Düşük gelir düzeyleri ve sağlık durumlarına ilişkin aşırı güven de faktörler olarak görüldü. Rapora göre, kronik hastalıklar% 46'da boşluğun en önemli faktörlerinden biri. Çin'de (% 55) ve Hong Kong (% 53) Filipinler (% 77), yaşam tarzıyla ilişkili hastalıklar, özellikle diyabet, hipertansiyon ve yüksek kolesterol ile uğraşan hanelerin en fazla sayıda vardı. Kronik koşulların yaygınlığının kentleşme, yaşlanma ve gelir büyümesi devam ettikçe daha da kötüleşmesi bekleniyor. 

Yorumlar