DASK'ta değişikliğe gidildi

KONUT - DASK - 17 Ocak 2018, 09:10

Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği'nde Hazine Müsteşarlığı değişiklik yaptı

 

Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde değişiklik yapıldı. Hazine Müsteşarlığının konu ile ilgili tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 31/12/2016 tarihli ve 29935 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bu şekilde belirlenecek asgari prim tutarı her halükarda deprem risk bölgesine göre birinci bölgeden beşinci bölgeye sırasıyla 95 TL, 70 TL, 55 TL, 45 TL ve 35 TL’den az olamaz. Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “170 bin TL” ibaresi “190 bin TL” olarak değiştirildi.

Yorumlar

  • Bravo17 Ocak 2018 09:32Çok açıklayıcı olmuş gerçekten tebrik ederim.

    (%0,00) (%100,00)