Reasürans piyasasında konsolidasyon devam edecek

DÜNYA - 11 Eylül 2018, 12:00

Derecelendime kuruluşu Fitch Ratings, reasürans sektörünün geleneksel bu yılki Monte Carlo buluşmasında yaptığı açıklamada sektörün konsolidasyonunun devam edeceği beklentisinde olduğunu bildirdi

 

Fitch Ratings, yoğun piyasa rekabeti ve sermaye seviyelerinin, reasürans sektöründeki birleşme ve satın alma (M & A) faaliyetini sürdürebileceğini ve ölçek ve çeşitlilikten yoksun küçük oyuncuların büyüme ve karlılık üzerinde daha fazla baskı göreceğini belirtti. Fitch'e göre, marjinal şirketler, M & A'yı araştırmak için gittikçe artan bir şekilde, zor bir pazar ortamında faaliyet gösterme zorluğuyla karşı karşıya kalıyorlar.

Fitch'e göre, reasürörler için konsolidasyonun getireceği potansiyel faydalar arasında gelir çeşitliliği, ölçek ekonomileri, sermayenin daha iyi geri dönüşü ve daha rekabetçi bir konum yer alıyor. Bununla birlikte, rekabetçi bir teklif durumunda edinenler, özellikle bir hedef şirketin rezerv yeterliliğinin ve uygulamadaki olası komplikasyonların ve etkin entegrasyonun değerlendirilmesinde, ek bir edinimden ziyade seyreltme riskini artırmakta.

Reasürörler ayrıca, maliyet etkinliğine ve gelişmekte olan pazarlarda penetrasyona odaklanıyor. Son reasürans edinim katsayıları, 1.1x - 1.6x kitap değeri ile gelir katsayıları 0,7x - 1,9x arasında değişiyor. Gelir akışlarını çeşitlendirmek için alternatif sermaye platformları sağlayan kazanımlar son yıllarda büyük ölçüde arttı. Fitch analistleri, Markel’in Nephila’yı satın almasının daha fazla ücrete dayalı sigorta bağlantılı menkul kıymetler (ILS) sektörüne daha da genişlemesini ve ILS fonlarının lider yöneticisi olarak konumunu sağlamlaştırmasını sağladığını belirtiler.

Fitch, daha büyük fırsatlar, maliyet tasarrufu sağlayan bir zeminde haklı gösterilmesi daha zor olsa da, rekabetçi bir pazarda kalmak için ölçek ve çeşitlilik kazanma eğiliminin altını çizdi. AXA’nın XL Group’a 15,2 milyar dolar (1.5x’lik kitap değeri) satın almasının yıl sonuna kadar kapanması bekleniyor. XL, yazılı brüt prim ile Avrupa'nın en büyük sigorta şirketi olan AXA ile birleşen çok güçlü, daha geniş bir çok-hatlı organizasyonun parçası olacak. Bu satın alma AIG’nin Temmuz 2018’de Bermuda merkezli Validus’un 5.4 milyar $ 'ı (1.6x kitap değeri) satın almasını sağladı. Böylece AIG karlı bir reasürans ve Lloyd’un pazar platformu oluşturdu. Dahası, her iki anlaşma da şirketin şu anda sahip olmadığı yerleşik alternatif sermaye platformlarına erişim sağlıyor. Fitch, daha küçük, sermaye kısıtlı işletmelerin satın alımının daha düşük edinim katsayılarına yansıdığını berlitti. Apollo Funds'un 2.6 milyar dolarlık Aspen Insurance'ı satın alması (1.1x kitap değeri) reasürans işinin sıkıntılı doğasını ve 2017'deki büyük ölçekli felaket kayıplarını yansıtıyor.

Yorumlar