2018’de de Ankara konuştu

Barış Bekar 14 Ocak 2019, 15:35

 

Klasik olacak ama bir yıl daha bitti. 2019’un yani yeni yılın ilk ayından gün almaya başladık. Peki 2018’de ne oldu, sektör ne kadar büyüdü?

Henüz yıllık sonuçlar açıklanmadı ama TSB’nin ilk 11 aylık verilerine bakıldığında sektördeki büyümenin yüzde 20 civarında olduğu görülüyor. Bu da sektörün yılı enflasyon civarında ya da enflasyonun altında bir büyümeyle kapatacağına işaret ediyor.

Reel büyümeyi araç satışlarındaki düşüş ile inşaat sektöründeki olumsuz tablonun engellediği söylenebilir. Umarım 2019 yılında tablo değişir ve enflasyonun üzerinde büyüme sağlanır. Zira sigortanın yaygınlaşıp büyümesi hem sigortalanabilir değerleri olan bireyler hem de ülke ekonomisi için büyük önem taşıyor.     

2018 yılında sektörün gündemini yine Ankara’dan yapılan açıklamalar belirledi. Otomatik katılımla ilgili düzenlemeler BES tarafına biraz ivme kazandırdı. Reasürans havuzunun kurulması da Ak Parti’nin Meclis’e sunduğu 71 maddelik torba kanun teklifiyle kesinleşti. Tasarı kanunlaştıktan sonra, 3 ay içinde “Türk Reasürans Anonim Şirketi” kurulacak. Tasarıda, sigortacılıkta özellik arz eden risklere karşı teminat sunulamaması ve ürün çeşitliliği konusunda piyasanın yeterli derinliğe ulaşamamasının en önemli sebeplerinden biri olarak reasürans imkanlarına erişimin sınırlı olması gösterildi. Uluslararası piyasalarda yaşanan daralmalar nedeniyle bazı sektörlerin sigorta teminatı bulamadığına değinilen tasarıda, gerekçe olarak şunlar ortaya kondu:

“Piyasa başarısızlığı olarak tanımlayabileceğimiz bu sorunlar, kamunun müdahaleleri ve kamu tarafından kurulan kurum veya yapılarla aşılmaya çalışmıştır. Dünya uygulamalarına bakıldığında kamu otoritelerinin sigortacılık sektörü tarafından teminat sağlanamayan risklerin sigortalanması veya piyasa ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürün geliştirme çalışmalarında bulunmak üzere sigortacılık sektörüne destek sağladığı görülmektedir. Devlete ait kurumlar tarafından direkt sigorta teminatı sunulmakta veya özel reasürans anlaşmaları vasıtasıyla yaşanan teminat sorunları çözülmektedir.”

Alacak sigortalarıyla ilgili düzenlemeler de gündemi hayli meşgul etti. PTT tarafından uzun süredir kurulacağı söylenen sigorta şirketleriyle ilgili Ankara kulisleri de İstanbul’dan takip edildi.

Kısacası sigorta sektörünün faaliyet gösterdiği İstanbul’da sakin, Ankara’da ise daha hareketli bir yıl yaşandı. Bakalım 2019 neler getirecek, neleri konuşacağız? Enseyi karartmaya gerek yok, yaşayıp göreceğiz. Her zaman olduğu gibi su akıp yolunu bulacak.

Diğer Yazıları