InsurTech ile sektöre bir haller oluyor!

Zeynep Turan Stefan 13 Haziran 2017, 13:54

 

2012 yılında sadece 1 olan sigorta start-up’ı sayısı 75’e ulaştı. Sigorta start-up’ları 2016’da 2.7 milyar dolarlık teknoloji yatırımı çekti. Teknolojik yatırımlarda geri kalmak istemeyen ama mevcut finansal kaynaklarını da verimli kullanmak isteyen sigorta şirketleri, tarihinde pek görülmeyen bir uygulamayla sektör inisiyatifleri de oluşturmaya başladı...

Finans sektöründeki teknolojik gelişmeleri özetlemek için kullanılan ve son yıllarda son derece popüler olan FinTech kavramı sigorta sektöründe de yansımalarını göstermeye başladı. Bu köşede daha önce incelediğimiz IoT (nesnelerin interneti), blockchain ve AI (yapay zeka) gibi teknolojik gelişmelerin sigorta sektöründeki karşılığı, ‘insurance’ ve ‘technology’ kelimelerinin birleştirilmesiyle elde edilen InsurTech oldu...

InsurTech ile amaçlananın genel olarak teknik, hasar, dağıtım kanalları alanlarında yeni platformlar oluşturulması, müşteri deneyiminin geliştirilmesi ve yeni yazılımlarla sigortacılık süreçlerinin hızlandırılması olarak sıralanabilir.

Sigortacılıktaki bu dönüşümün ihtiyaç noktasına baktığımızda ise karşımıza sektörün giderek artan yatırımcı çekme ihtiyacı çıkıyor. Yakın zamana kadar sigortayı karmaşık ve verimsiz iş süreçlerinden oluşan bir sektör olarak gören yatırımcılar uzak duruyor, böylelikle gelişim için gerekli kaynak şirketler tarafından sağlanamıyordu.

Sektörde değişim-dönüşüm gerektiren birçok alan olduğunu gören genç teknoloji şirketleri (start-up’lar), geliştirdikleri yenilikçi çözümlerle uzun sigortacılık geçmişine sahip şirketlerin kapısını çaldı ve değişen müşteri taleplerine cevap verebilmeleri için gerekli teknolojik dönüşüme birlikte hazırlanabileceklerini bildirdi. Bu trend öncelikle kendini Munich Re tarafından satın alınan Slice Labs ve kısa bir süre sonrasında Allianz tarafından satın alınan Simplesurance ile göstermişti. Söz konusu iki satın almanın sektördeki diğer örneklerden farkı sigorta sektöründe niş alanlarda faaliyet gösteren iki genç şirketin, sektörün en büyük devlerinin radarına girmesiydi. Nitekim benzer satın almalar birbirini izledi. Sonrasında ise sigorta şirketlerinin inovasyon laboratuvarlarını kurması ve dijitalleşmeden sorumlu yöneticilerin (CDO) atanması gibi yenilikler hayata geçti.

Sektör inisiyatifleri oluşmaya başladı
2016 yılında toplamda 2.7 milyar dolar teknoloji yatırımı çeken sigorta sektöründe faaliyet gösteren start-up’ların sayısı 75’i geçmiş durumda. Bu sayı 2015 yılında 61, 2012 yılında ise sadece 1’di. 2016 yılında gösterdiği büyüme trendini bu yıl da devam ettireceği tahmin edilen InsurTech’i piyasada tanınır hale getiren ise Lemonade ve Trov gibi, gençlerin kurduğu ve çok sınırlı iki alanda hizmet veren şirketler oldu.
InsurTech ile birlikte sigorta sektörüne giren diğer bir yenilik de şirketlerin birlikte hareket etme istekleri oldu. Teknolojik yatırımlarda geri kalmak istemeyen ama mevcut finansal kaynaklarını da verimli kullanması gereken şirketler, teknolojik gelişimi değerlendirebilmek için sektör tarihinde pek görülmeyen bir uygulamayla sektör inisiyatifleri kurmaya başladı. Bunun ilk örneği de Ekim 2016’da 5 şirketin katılımıyla kurulan ve 2017’de üye sayısı 15’e yükselen B3i oldu. Blockchain teknolojisinin geleceği ve sigorta sektörüne uygulanabilirliği konusunda çalışmalara başlayan grup, halen üzerinde çalıştığı analizlerin ilk sonuçlarını yakında kamuoyuyla paylaşacağını açıkladı.
Benzer inisiyatiflerin InsurTech’in diğer alanları için de geliştirileceğini, sigorta şirketlerinin geleneksel “bekle-gör” politikaları yerine daha interaktif davranacaklarını/davranmaları gerekeceğini öngörebiliriz.

Bilgi sistemleri dönüşümlerine henüz başlamayan sigorta şirketleri, genel merkezlerinden gelen değişim baskısına cevap veremeden pazar payı kaybedebilir. Bu süreçte InsurTech, şirket süreçlerini dijitalleştirmenin ötesinde düşünme biçimlerini değiştirecek, kurum genelinde sürekli öğrenmeye dayalı bir süreç oluşturulması kaçınılmaz olacak...

 

Sürekli öğrenmeye dayalı bir süreç...
Sigortacılıktaki bu teknolojik dönüşümün diğer bir özelliği de sadece sigorta şirketlerini değil, onlarla dolaylı bağlantısı olan sağlık ürünleri, araç telematik sistemleri veya drone üretimi gibi gelişmelerin sigortacıları yakından ilgilendiği diğer sektörleri de dönüştürmesi. İş planlarını teknolojiyle birlikte daha da geliştiren bu şirketler, çok değil 5 yıl önce sigortalılardan talep görmeyeceğini düşündükleri niş bir ürünü şu anda hiç düşünmeden piyasaya sürebiliyor.

Sigorta ürünlerinin teknolojik destekle birlikte gerçek anlamda yayılacağını, şirketlerin de operasyonel maliyetlerini azaltarak daha müşteri merkezli, dijital, şeffaf ve hızlı bir yapıya geçeceğini düşünürsek, Türkiye sigorta sektörünün de beklediği gelişmenin aslında teknolojik ilerlemeyle birlikte gerçekleşeceğini öngörebiliriz. Ancak Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkenin sigorta sektörünün dikkat etmesi gereken nokta, InsurTech’e uyum sürecinin diğer yeniliklerden (Solvency II sürecinde gördüğümüz gibi) daha kısa sürecek olması. Yani bilgi sistemleri dönüşümlerine henüz başlamamış olan sigorta şirketlerinin genel merkezlerinden gelen değişim baskısına cevap veremeden pazar payı kaybedeceklerini öngörebiliriz. Dolayısıyla bu süreçte InsurTech’in şirket süreçlerini dijitalleştirmenin ötesinde düşünme biçimlerini değiştireceğinin ve kurum genelinde sürekli öğrenmeye dayalı bir süreç oluşturulması gerektiğinin altı çizilmeli.

Bununla birlikte hızlı elde edilen sonuçlarla birlikte sigorta şirketi genelinde InsurTech’in geri dönüşüm süresi yaklaşık 24 ay olarak öngörülüyor. Bu süreçte şirketin ortaya çıkan karmaşadan yılmayarak InsurTech yolculuğuna devam etmesi gerektiği belirtiliyor.
Siz bu satırları okurken, muhtemelen Londra’da düzenlenen bir konferansta blockchain, “nesnelerin interneti” gibi teknolojik gelişmelerin risk yönetimine ve sigorta sektörüne etkisiyle ilgili bir sunum yapıyor olacağım. Finans sektöründen birçok yöneticinin katılacağı konferanstan izlenimlerim ve Brexit sonrası İngiliz sigorta sektörünün bu gelişmelere ne şekilde cevap verebileceği, bir sonraki yazımın konusu olacak...

Diğer Yazıları