OtoKat BES’in rakibi değil; çare kıdem tazminatı

Dalkan Delican 04 Nisan 2018, 10:08

 

İşveren için külfet, çalışan için ütopik bir birikim olan kıdem tazminatı, bireysel emeklilik sistemi içerisinde konumlandırılmalıdır. Otomatik katılımın varlığı “kıdem tazminatlı emeklilik yatırım fonları” için bir engel teşkil etmez. Bilakis birbirini sürükleyen, ivmelendiren büyüklüklere ulaştırır...

Önceki yazımda otomatik katılım (OtoKat) sisteminin ile bireysel emeklilik sisteminin (BES) gelişimine olumsuz etkisi yarattığını ifade etmeye çalışmıştım. Ya da bu yönde bir etkisi olduğunu söylemeye...
Geldiğimiz noktada otomatik katılım sanki bireysel emeklilik sisteminin rakibi gibi bir durum oluşturdu. Birbirinin kardeşi/destekçisi olması gereken yapılar bir yılın sonunda bireysel emeklilik sisteminin can suyundan beslenen bir sistemi (otomatik katılım) doğurdu.

Emeklilik sisteminde fonların büyümesi gerektiğine, ivme kazanmasının ne kadar önemli olduğuna bu köşede müteakip defalar işaret ettik. Dönüp dolaşıp emeklilik yatırım fonlarının gayri safi milli hasıla içerisinde çok büyük bir paya ulaşması gerektiğini söylüyoruz.

Otomatik katılım pratikte BES’i olumsuz etkiledi

Gençlik yıllarına adım atmış, çok daha hızlı büyüme potansiyeline ulaşmış, 15 yılı geride bırakmış bir sistemin, yeni kurulan yapıyla yetim bırakılması anlaşılabilir değil. Hazine tarafından kimse bu düşüncede olduğunu söylemeyecek ama otomatik katılım, pratikte bireysel emekliliğe katılımı olumsuz etkiledi. Bu kabul edilemez. Geleceğimizi oluşturan bir sisteme bu yapılamaz. İzin verilmemeli.

Bu durumu düzeltmek adına alınan önlemlerin amacına hizmet etmediğini çok öncesinden söylemiş/burada ifade etmiş biri olarak çarenin “kıdem tazminatı” olduğunu tekrarlıyorum. Kurumsal fonları kıdem tazminatı karşılığı olarak güçlü yapılara dönüştürelim.

İşveren için külfet, çalışan için ütopik bir birikim olan kıdem tazminatı, bireysel emeklilik sistemi içerisinde konumlandırılmalıdır. Otomatik katılımın varlığı “kıdem tazminatlı emeklilik yatırım fonları” için bir engel teşkil etmez. Bilakis birbirini sürükleyen, ivmelendiren büyüklüklere ulaştırır.

Israrla ve yılmadan söylemeye devam edeceğim. Çalışanın, İşletmenin geleceği için, güçlü Türkiye için çare kıdem tazminatlı emeklilik yatırım fonlarıdır.

Diğer Yazıları