Sosyal güvenliğin "tamamlayıcıları"

Dalkan Delican 14 Eylül 2017, 13:08

 

Sadece bir paydaşın teşvik ve motive edilmesi amaca hizmet etmiyor. Mümkünse emeklilik şirketlerinin dağıtım kanallarında “lisanslı” çalışanlarına vergi ve sigorta prim teşviklerinin verilmesi sistemi çok daha güçlü dirençli kılacak, yalan ve yanlış bilgilerden vatandaşı koruyacaktır...

Sosyal güvenlik sistemimizin ülke vatandaşlarına verdiği hizmetleri kısaca şöyle listeleyebiliriz:
1. Emeklilik döneminde gelir sağlamak
2. Vefat etmesi durumunda bakmakla yükümlü olduğu kişilere gelir sağlamak
3. Maluliyet durumunda maluliyet geliri bağlamak
4. Sağlık hizmeti vermek
Bireysel emeklilik ve hayat sigortacılığı branşlarında hizmet verebilen emeklilik şirketleri, sağlık branşında da hizmet verebilecek yetkiyi almaya başladı. Artık emeklilik şirketleri sosyal güvenlik sisteminin (bir eksikle) tam anlamıyla “tamamlayıcısı” konumuna gelmiş bulunuyor.
Bireysel emeklilikteki devlet katkısına karşılık hayat ve sağlık branşları vergi indirimiyle teşvik ediliyor. Otomatik katılım sisteminin başlamasıyla emekliliğe dönük hizmetlerde eksik olan, sisli ve bulanık kalan basamaklar önümüzdeki dönemlerde yeni düzenlemeyle biraz daha netleşecek. Otomatik katılım sisteminde işverenlerin de devreye girmesiyle ikinci basamak işlevi için harika bir zemin oluşturacak.
Sosyal güvenlik sistemlerinin verdiği emeklilik maaşlarına ilave olarak, çalışanların maaşlarından kesilerek ödenen katkılara yapılan katkıların yeterli olmayacağı önceden de biliniyordu. Cayma ve ayrılma hakkının olması çalışanların kolayca sistemin dışına çıkmasına neden oluşturdu. Önceki yazılarımızda, işveren ödemesinin olmadığı bir sistemin kurgulanmaması gerektiği, yeniden yapılacak düzenlemelerde bunun mutlaka göz önünde bulundurması gerektiğini ifade etmiştik.
Hem işverenin hem çalışanın ödeyeceği katkılara devletin de katkı yapıyor olması inanılmaz bir ivmeyle ülke tasarruflarını artırırken, emeklilik döneminde olması gereken üçlü basamak tüm çalışanlar için inanılmaz bir güvence oluşturacaktır. Bunun yanında ayrılma ve caymaya bir sınırlama getirilmesi gerektiği kanaatimizi de ifade edelim. Emeklilik şirketlerinin bu kadar caba, emek ve maliyetle sisteme aldıkları katılımcıların yalan ve yanlış bilgilerle sistemden ayrılmaması gerekir.
Yalan ve yanlış bilginin en önemli nedeni ise katılımcıların yani çalışanların bilgilendirilememesi... Çalışanın bu kadar lehine olan bir sistemin birileri tarafından manipüle edilmesine izin verilmemesi için emeklilik şirketlerinin korkutularak değil, teşvik edilerek desteklenmesi gerekir.
Önceki yazılarımızda sadece bir paydaşın teşvik ve motive edilmesinin amaca hizmet etmediğini söylemiştik. Mümkünse emeklilik şirketlerinin dağıtım kanallarında “lisanslı” çalışanlarına vergi ve sigorta prim teşviklerinin verilmesi sistemi çok daha güçlü dirençli kılacak, yalan ve yanlış bilgilerden vatandaşı koruyacaktır.
Sağlıcakla kalın...

Diğer Yazıları