Yüksek tasarruf, yüksek devlet katkısı, zengin vatandaşlar

Sinan Metin 06 Şubat 2018, 11:43

 

Hane halkı finansal varlıkları içinde emeklilik yatırım fonlarının payı 2016 yılında yüzde 5.9’ken, Eylül 2017 sonu itibarıyla bu oran yüzde 6.3 seviyesinde oluştu. BES’te tasarruf etmeyi sevdik. Bireysel emeklilik konusunda tasarruf alışkanlığımız artıyor ve özellikle devlet katkısıyla birikimlerimiz oldukça kazançlı bir hal alıyor...

2013 yılında bireysel emeklilikte devlet katkısı uygulaması başladı. Yüzde 25 olarak belirlenen bu oran OECD ülkeleri içinde en yüksek teşvik olarak anlatıldı. “Eşi benzeri yok” dendi. Katılımcılar bu teşviki çok sevdi. Bireysel emeklilikteki tasarruflarını artırdılar. Sınırlar dahilinde ödedikleri katkı payları için de yüzde 25 devlet katkısı aldılar. Devlet katkısı sürdürülebilir mi, oranı düşer mi, devlet ödeme yapar mı, devlet katkısının getirisi olur mu, sadece faizli devlet katkısı fonları mı var soruları teker teker yanıt buldu.
Veriler devlet katkısı teşvikinin bireysel emeklilik sistemini olumlu etkilediğini ve katılımcıları daha fazla tasarruf yapmaya motive ettiğini gösteriyor. Peki 2017, sonuçlara baktığımızda devlet katkısı açısından beklendiği gibi bir yıl oldu mu?
Sektör “2017 yılı sonunda devlet katkısı fon tutarı 9 milyar 538 milyon TL olur” demiş. 8 Aralık 2017 tarihi itibarıyla devlet katkısı fon büyüklüğü 9 milyar 751 milyon TL olarak gerçekleşmiş. Burada pozitif bir sapma oluşmuş. Aralık sonu daha fazla devlet katkısı fon büyüklüğü oluşacak.
Merkezi yönetim bütçe giderleri verilerine göre, 2016 yılında katılımcıların hesabına ödenen devlet katkısı tutarı 2 milyar 937 milyon TL. 2017 yılında bunun yüzde 31.1 artacağı hesaplanmış ve 2017 bütçesinde 3 miyar 849 milyon TL tutar belirlenmiş. Kasım 2017 sonuna göre katılımcı hesaplarına yatırılan devlet katkısı tutarı 2 milyar 982 milyon TL olarak gerçekleşmiş. Aralık ayında, takvim yılının son ayı olması sebebiyle, devlet katkısı ödemesinin yaklaşık 300 milyon TL olarak gerçekleşeceğini düşünürsek (2017 yılında en yüksek tutarda ödeme 290 milyon TL ile ocak ayında yapılmış), 2017 yılı için ödenmiş toplam devlet katkısı tutarı 3 milyar 282 milyon TL civarında olacak. Bütçede hesaplanan rakamdan 560 milyon TL daha az(!?).
Bu açık neden kaynaklanmış olabilir?
* Sistemden ayrılma oranları yüksek gerçekleşmiştir.
* Ödemeye ara verilen sözleşme sayısı artmıştır.
* Sisteme beklenenden daha az sayıda katılımcı girmiştir.
* Katılımcılar bireysel emeklilikte tasarruf ettikleri tutarı azaltmışlar ya da ek ödeme yapacak tasarrufa sahip değiller.
* Otomatik katılım nedeniyle sisteme girişler azalmıştır.
* Otomatik katılımda tasarruf edilmiştir...
Hane halkı finansal varlıkları içinde emeklilik yatırım fonlarının payı 2016 yılında yüzde 5.9’ken, Eylül 2017 sonu itibarıyla bu oran yüzde 6.3 seviyesinde oluştu. BES’te tasarruf etmeyi sevdik. Bireysel emeklilik konusunda tasarruf alışkanlığımız artıyor ve özellikle devlet katkısıyla birikimlerimiz oldukça kazançlı bir hal alıyor. Devlet katkısından daha fazla faydalanıyor olmak için daha fazla tasarruf etmeliyiz. Tasarruflar bizi daha güçlü kılacaktır. Küçük birikimlerin büyümesi ve daha fazla çoğalması bireysel emeklilikte kolay ve disiplinli şekilde yapılabilir.
2018, en yüksek tutarda devlet katkısı alabilmek ve daha fazla tasarruf edebilmek için plan yaptığımız ve aksiyon aldığımız bir yıl olsun.

Diğer Yazıları